Productieplanning

Verzoen levertermijnen, productie-efficiëntie en stockgroottes met elkaar

De optimale inzet van uw productieresources is van cruciaal belang voor de winstgevendheid van uw bedrijf. Tegelijk wil je geen te grote stockniveau’s aanhouden, maar is het halen van de gevraagde levertermijnen vitaal voor de klanttevredenheid. De productieplanningsalgoritmes van MoveteX slagen er niet alleen in deze 3 facetten te combineren, maar geven je ook de flexibiliteit om zelf het belang van één van de facetten te verhogen of te verlagen. Zo kan u perfect inspelen op dringende klantorders, gewijzigde conjunctuur of een beperking van uw beschikbare resources.

Planningsalgoritme op maat

Productieplanning is sterk verschillend van bedrijf tot bedrijf: de productieketen, de beschikbare menselijke en machinale resources, de aanpak van de planners, de graad van automatisatie, het productgamma, de stocklevels en stockage mogelijkheden, … allemaal dragen ze bij tot een werkwijze die uniek is voor elk bedrijf. De gemene deler hierbij is dat elke planning minstens een afweging maakt tussen stockniveau’s, efficiëntie van productieresources en levertermijnen. Laat dat nu net zijn waar de MoveteX-algoritmes expert in zijn: ze zoeken voor u de optimale combinatie van deze verschillende KPI’s, en geven u de flexibiliteit om het relatieve belang van de KPI’s te variëren.

Hebt u een dringend klantorder, een gepland/ongepland onderhoud op bepaalde machines, een periode met veel verlof van uw productiemedewerkers, stocklevels die te veel geld kosten, … onze planningssoftware houdt hier rekening mee en berekent het productievoorstel om onder variërende omstandigheden de KPI’s die u belangrijk vindt te optimaliseren.

Aanpak

Onze implementatie-aanpak is steeds analoog: we screenen uw productieketen en finetunen onze generieke softwarekern om precies uw planningsvraagstuk op te lossen. Integratie in een bestaand ERP-pakket is eenvoudig dankzij onze API-driven aanpak. Planningsparameters of planningen bijsturen kan naadloos via ons visuele planbord.

Plant u investeringen in nieuwe machines? Dan kan een productiesimulatie u het effect op de productie-output, efficiëntie en levertermijnen vertellen.