Personeelsplanning

Optimaliseer uw personeelsbegroting en automatiseer uw personeelsplanning met een op maat gemaakte planningssoftware

Het opmaken van de personeelsbegroting en de dienstroosters kost u veel tijd en resources en is bovendien cruciaal voor de winstgevendheid van uw bedrijf. Een op uw maat gemaakt personeelsmodel en bijhorend planningsalgoritme, automatiseert niet alleen het opstellen van de roosters, maar helpt u ook de ideale omvang van uw personeelsbestand in te schatten.

Onze aanpak onderscheidt zich op 2 vlakken van andere standaard softwarepaketten voor personeelsplanning: enerzijds ontwerpen we de planningstool precies op uw maat. Anderszijds combineren we de verschillende horizonten van personeelsplanning: lange termijn, middellange termijn en korte termijnsplanning.

Personeelsplanning op lange termijn gebeurt via het opstellen van een personeelsbegroting. Hierbij schat u de noodzakelijke omvang en samenstelling van uw personeelsbestand in. Het hoeft geen betoog dat een verkeerde inschatting al snel kan leiden tot over- of onderbestaffing en de daaruit voortvloeiende vermijdbare kosten voor uw bedrijf. Wij ontwikkelen een op uw maat gemaakt personeelsmodel, dat rekening houdt met alle legale (CAO) en organisatorische aspecten, met de skills van uw werknemers, alsook met een eventueel groeipad voor uw bedrijfsactiviteiten. Dankzij dit model kan u op elk moment de effecten van het uitbreiden of inkrimpen van uw personeelsbestand en het risico op onder- of overbestaffing kwantitatief inschatten.

Op middellange termijn worden de noodzakelijke shiftplanning/dienstroosters opgesteld. Dit is een tijdrovende en moeilijke taak omwille van de vele randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden. Met onze planningsalgoritmes worden deze roosters geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Opnieuw zijn deze algoritmes op uw maat gemaakt en houden ze rekening met alle aspecten die voor uw bedrijf van belang zijn. Dankzij deze snelle, efficiënte en foutloze roosters, kunnen uw teamverantwoordelijken zich richten op hun kerntaken, en dagdagelijks het beste uit hun team halen.

Op korte termijn moeten de roosters vaak aangepast worden, omwille van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, aangepast werk, nieuwe klanten, enz. Onze planningssoftware is voorzien op manuele ingrepen, en helpt de verantwoordelijke bij het vinden van de best mogelijke nieuwe oplossing.