Analyse en simulatiestudies

Maak kwantitatieve voorspellingen van de gevolgen van strategische of operationele beslissingen

Een simulatiestudie kan u niet alleen inzicht geven in de gevolgen van beleidsbeslissingen, maar licht ook de efficiëntie van uw huidige workflows door. Een op maat gemaakt computationeel data model van één of meerdere van uw bedrijfsprocessen stelt u in staat verschillende scenario's door te rekenen, en de gevolgen van besluitvorming op verschillende niveaus kwantitatief in te schatten en te optimaliseren.

Aanpak

Elke simulatiestudie is gebaseerd op een op maat ontworpen computationeel datamodel van één of meerdere van uw bedrijfsprocessen. Dit model bevat ook steeds de relevante en gecustomiseerde KPI’s die de efficiëntie van uw proces of de verschillende deelprocessen monitoren. Door het model te voeden met de beschikbare historische en statistische inputdata, simuleren we een kwantitatieve analyse van uw huidige werkwijze die onmiddellijk inzicht kan geven in de verschillende verliesposten en hun oorzaken.

Anderzijds kan dit model ook gebruikt worden om nieuwe scenario’s door te rekenen. Met behulp van onze forecasting en fitting expertise, maakt het model een kwantitatieve voorspelling van de gevolgen van beslissingen op operationeel of strategisch niveau.

Een dergelijke simulatiestudie is onontbeerlijk bij gefundeerde besluitvorming op welk niveau dan ook. Of het nu gaat om een capaciteitsanalyse, het efficiënt inzetten van uw beschikbare resources, of het beoordelen van de baten van nieuwe investeringsdossiers, de meerwaarde voor uw onderneming is gigantisch. Eens het model is opgebouwd, kan het voor jaren gebruikt en verder gefinetuned worden. Een investering die zichzelf vele malen zal terugbetalen.

Waarom Movetex?

Wij hebben een brede ervaring in het snel en nauwkeurig opstellen van realistische datamodellen en dit in verschillende sectoren. Daarenboven beschikken we over de noodzakelijke statistische kennis om de data die u ons aanlevert, te filteren, te interpreteren en te extrapoleren naar de toekomst. Tot slot zijn we niet alleen expert in het analyseren van de simulatieresultaten, maar eveneens in het opstellen van aanschouwelijke actionable insights!